DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 01.05.2023 10:48:14

SK LITAVAN BOHUTÍN

Úvod
 
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
 
 
 
 
 

INFORMACE O ZÍSKÁNÍ DOTACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – PROGRAM VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech:

Na základě rozhodnutí č.502017_8_1065 ze dne 27.6.2017 náš oddíl obdržel dotaci v rámci dotačního Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech v celkové výši 246.000,- Kč. Získané prostředky byly použity na podporu mládežnických oddílů a úhradu nákladů spojených s fungováním jednotlivých mužstev, především pak na úhradu startovného, nákladů spojených s dopravou, pořízením materiálového vybavení a úhradu mzdových nákladů za trenérskou činnost.