aktualizováno: 28.04.2021 20:47:18

SK LITAVAN BOHUTÍN

Úvod
 
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH
SK LITAVAN BOHUTÍN
 
Na základě nových pravidel schválených Výkonným výborem FAČR dne 5. 8. 2020 Sekretariát Asociace vydává pro zjednodušení následující „desatero pravidel“ proti šíření COVID-19:
 
vybrali jsem jen to co je pro nás (klub) od Vás rodičů důležité
 
2. Členské kluby odpovídají za to, že se fotbalových utkání nezúčastní nikdo:
  • a) COVID-19 pozitivní až do vyléčení;
  • b) v období karantény;
  • c) bez podepsaného prohlášení podle vydaného formuláře.
Tímto Vás žádáme o stažení prohlášení a jeho vyplnění, v případě, že by se Vám prohlášení nepodařilo stáhnout lze jej získat od trenérů. Vyplňte jméno a příjmení , zákonného zástupce,  níže pak datum a podpis. ID číslo pokud mají kluci/děvčata registraci tak doplníme. Máme na Vás ještě jednu prosbu, na druhou stranu prohlášení napiště rodné číslo hráče/hráčky, adresu, tel. a email  rodiče. Další novinkou je, že u každého hráče/hráčky v systému FAČR musí být uveden email pro potvrzení  existence hráče/hráčky. Pro ty co zatím registraci nemají, tyto údaje pak použijeme pro jejich vytvoření. V případě upřesnění jsme Vám k dispozici.
 
https://facr.fotbal.cz/document/download/78202
 
 
Celé znění desatera https://facr.fotbal.cz/desatero-pravidel-proti-sireni-nemoci-covid-19/a12690
 
 
 
 

INFORMACE O ZÍSKÁNÍ DOTACE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – PROGRAM VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech:

Na základě rozhodnutí č.502017_8_1065 ze dne 27.6.2017 náš oddíl obdržel dotaci v rámci dotačního Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech v celkové výši 246.000,- Kč. Získané prostředky byly použity na podporu mládežnických oddílů a úhradu nákladů spojených s fungováním jednotlivých mužstev, především pak na úhradu startovného, nákladů spojených s dopravou, pořízením materiálového vybavení a úhradu mzdových nákladů za trenérskou činnost.